Koordinačių sistema

IDĖJA Koordinačių sistema – 6 kl. matematikos kurso tema, dėl savo tarpdiscipliniškumo ir universalumo itin palanki integravimui su kitais mokomaisiais dalykais bei mokymo turinio sužaidybinimui (angl. “gamification“). Sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi ar kitokios veiklos rezultatus.

Iki pradedant nagrinėti šią temą matematikos pamokose, mokiniai paprastai jau būna susidūrę su objekto koordinačių aprašymo konceptu: žaisdami Laivų mūšį, šachmatais ar šaškėmis, naudodamiesi GPS sistema automobilyje. Tad mokydamiesi programuoti ir išnaudodami Micro:Bit mikrokompiuterio galimybes, turime puikią erdvę praplėsti praktinio koordinačių sistemos panaudojimo kontekstą.

TIKSLAS Patraukliai, šiuolaikiškai, mokymo paradigmą keičiant į mokymosi įtvirtinti ir  gilinti Koordinačių Sistemos koncepto suvokimą bei plėsti praktinio žinių panaudojimo kontekstą; tobulinti programavimo įgūdžius; formuoti holistinį požiūrį į supantį pasaulį.

Pamokos pasiūlymas:

Eglė Bukienė – Koordinačių sistema

Pristatymas: