Koordinačių sistema

IDĖJA Koordinačių sistema – 6 kl. matematikos kurso tema, dėl savo tarpdiscipliniškumo ir universalumo itin palanki integravimui su kitais mokomaisiais dalykais bei mokymo turinio sužaidybinimui (angl. “gamification“). Sužaidybinimas – tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi ar kitokios veiklos rezultatus. Iki pradedant nagrinėti šią temą … Continue reading Koordinačių sistema