“Kompiuteriukai vaikams” konkursas mokytojams

KONKURSAS MOKYTOJAMS – „KOMPIUTERIUKAI VAIKAMS“!

SUKURKITE INTEGRUOTĄ PAMOKĄ SU MICRO:BIT KOMPIUTERIUKU!

Konkursas baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems.

Konkurso nugalėtojai:

I Vieta – Eglė Bukienė
II Vieta – Snieguolė Bagočienė
II Vieta – Žydrūnas Tautvydas

Skatinamieji prizai:

* Indrė Lebedytė
* Jurgita Kniaziukienė
* Kristina Juodeikienė

 

Taisyklės
 1. Konkursas vyks 2018 m. birželio 30 d. – rugpjūčio 20 d.
 2. Konkurso organizatorius – Kompiuteriukų paramos fondas kartu su UAB „Šviesa“.
 3. Konkurso tikslas: sukurti 1–2 pamokų trukmės veiklą, integruotą su micro:bit kompiuteriuku ir atitinkančią bet kurį 6 klasės dalyką ir temą iš formalaus (bendrojo) ugdymo programos.
 4. Konkurso dalyviai: konkurse gali dalyvauti visi mokytojai.
 5. Konkurso prizų steigėjas: UAB „Šviesa“.
 6. Konkurso bendras prizinis fondas: 600 eurų.
 7. Konkurso sąlygos:
  1. sukurti 1–2 pamokų trukmės veiklą, integruotą su micro:bitkompiuteriuku;
  2. sukurta pamokos (-ų) veikla turi atitikti bet kurį 6 klasės dalyką ir temą iš formalaus (bendrojo) ugdymo programos;
  3. sukurta pamokos veikla turi būti paruošta naudojimui su micro:bit kompiuteriuku (instrukcija kodavimui čia);
  4. sukurta pamokos veikla turi atitikti šiuos konkurso sąlygų pamokos veiklos rengimo kriterijus:
   1. suformuoti pamokos/projekto tikslą (-us),
   2. aprašyti pamokos/projekto eigą,
   3. įvardyti pamokos/projekto rezultatus.
   4. Visi kriterijai yra vienodo svarbumo nustatant konkurso laimėtoją (-us).
  5. pamokos veiklą gali kurti 1 ir daugiau skirtingų arba tų pačių mokomųjų dalykų mokytojai (pvz.: informacinių technologijų ir lietuvių k., informacinių technologijų ir matematikos ir t. t.);
  6. pasirinkus kurti integruotą pamoką bet kurio dalyko su informacinėmis technologijomis – informacinių technologijų temos nebūtinai turi atitikti formalaus (bendrojo) ugdymo programas;
  7. galima naudoti priedus, papildomai prijungiamus prie micro:bit kompiuteriuko (pvz.: išorinės lemputės, garso išvedimas, papildomi jutikliai);
  8. sukurtą 1–2 pamokų trukmės veiklą siųsti paštu: viltaute@kompiuteriukai.lt iki 2018m. rugpjūčio 20 d., nurodant savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, mob. tel. nr., el. pašto adresą, miestą, mokomojo dalyko pavadinimą), kokiai temai (-oms) sukurta veikla ir kokiam mokomajam dalykui (-ams). Jeigu konkurse dalyvauja keli bendraautoriai, kontaktinius duomenis būtina nurodyti visų autorių.
 8. Konkurso prizų laimėtojai bus renkami tokia tvarka:
  1. pirmos vietos (300 eurų), antros vietos (200 eurų), trečios vietos (100 eurų) laimėtojai bus renkami iš Kompiuteriukų paramos fondo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sudarytos komisijos konkurso dalyvių, kurie įvykdys konkurso sąlygas, nurodytas šių taisyklių punkte Nr. 7;
  2. konkurso laimėtojais gali tapti sukurtos pamokos veiklos bendraautoriai, jie dalijasi prizą lygiateisiu sutarimu.
 9. Prizų laimėtojų ugdymo įstaigos, kuriai atstovauja, pavadinimas bus paskelbtas interneto tinklalapyje www.kompiuteriukai.lt.
 10. Konkurso dalyvių asmeniniai duomenys renkami ir analizuojami tik su konkursu susijusiais tikslais.
 11. Konkurso prizų laimėtojai apie laimėtą prizą bus informuoti el. paštu arba telefonu, nurodytais el. laiške registruojantis konkursui.
 12. Prizai į jokius kitus prizus ar piniginius ekvivalentus nekeičiami.
 13. Prizo atsiėmimo būdą ir laiką laimėtojas (-ai) ir konkurso organizatorius suderins asmeniškai.
 14. Dalyvaudami konkurso dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir žaidimo organizatoriaus sprendimų.
 15. Autorius (-iai) garantuoja, kad autorių turtinės teisės į sukurtą pamokos veiklą priklauso jam (jiems) ir nepažeidžia jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir / ar asmeninių neturtinių teisių ir / ar autoriaus (-ių) sudarytų sutarčių bei bet kokių kitų autoriaus (-ių) prisiimtų įsipareigojimų. Autorius (-iai) įsipareigoja kompensuoti bet kokius nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl pamokos veiklos autorystės ir / ar kitų nuosavybės santykių pažeidimo.
 16. Dalyvaudami konkurso dalyviai sutinka, kad Kompiuteriukų paramos fondas pasilieka neišimtinę teisę sukurtą pamokos (-ų) veiklą atgaminti, viešai skelbti ir neatlygintinai platinti elektroninėje erdvėje.
 17. Konkurse negali dalyvauti ir į prizus pretenduoti UAB „Šviesa“ ir Kompiuteriukų paramos fondo darbuotojai.
 18. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti šias konkurso taisykles ir /arba nutraukti konkursą apie tai informavęs interneto tinklalapyje www.kompiuteriukai.lt.
 19. Papildoma informacija apie konkursą ir prizus teikiama mob. tel. 8 662 13 659 arba el. paštu pagalba@kompiuteriukai.lt.